Prikaži Škafa tržni centri na većoj karti

TRŽNI CENTAR RAKOVICA
Rakovička cesta 120, 71210 Ilidža
++387 33 691 515; ++387 33 691 516
Fax: ++387 33 691 517

[email protected]

RADNO VRIJEME:
pon-ned: 7:30 - 21:30h

TRŽNI CENTAR GORAŽDE
Muhidina Mašića bb, 73000 Goražde
TEL: ++387 38 240 770

[email protected]

RADNO VRIJEME:
pon-ned: 7:30 - 21:30h

TRŽNI CENTAR PAROMLINSKA
Paromlinska 34, 7100 Sarajevo 
++387 33 716 761

[email protected]

RADNO VRIJEME:
pon-ned: 7:30 - 21:30h

TRŽNI CENTAR FOJNICA
Bosanska bb, 71270 Fojnica 
TEL: ++387 30 830 060

[email protected] 

RADNO VRIJEME:
pon-sub: 08:00 - 20:00h

ned: 09:00 - 18:00h

TRŽNI CENTAR JABLANICA
Jaroslava Černija bb, 88420 Jablanica
++387 36 75 38 63

[email protected]

RADNO VRIJEME:
pon-ned: 7:30 - 21:30h

TRŽNI CENTAR ZENICA
Pehare 78, 72000 Zenica
TEL: ++387 32 446 760

[email protected]

RADNO VRIJEME:
pon-ned: 7:30 - 21:30h

TRŽNI CENTAR CAZIN
Lojička bb, 77220 Cazin
++387 37 515 067

[email protected]

RADNO VRIJEME:
pon-ned: 7:30 - 21:30h

TRŽNI CENTAR BUŽIM
Gen. Izeta Nanića 79, 77245 Bužim 
TEL: ++387 37 410 699

[email protected] 

RADNO VRIJEME:
pon-ned: 7:30 - 21:30h

TRŽNI CENTAR RAJLOVAC
Safeta Zajkebb, 71000 Sarajevo
++387 33 765 705

 

 [email protected]

RADNO VRIJEME:
pon-ned: 08:00 - 21:30h

TRŽNI CENTAR KONJIC
SARAJEVSKA 43, 88400 KONJIC
++387 36 735 800

 [email protected]

RADNO VRIJEME:
pon-ned: 7:30 - 21:30h

TRŽNI CENTAR ŽIVINICE
Novi grad bb (uz mag. put M-18), 75270 Živinice
++387 35 740 730

[email protected]

RADNO VRIJEME:
pon-ned: 7:30 - 21:30h

TRŽNI CENTAR BANOVIĆI
Bosanska 14, 75290 Banovići
++387 35 871 190

[email protected]

RADNO VRIJEME:
pon-ned: 7:30 - 21:30h

TRŽNI CENTAR BIHAĆ
Kamenica bb, Bihać
++387 37 328 051

[email protected]

RADNO VRIJEME:
pon-ned: 7:30 - 21:30h