Firma:
ŠKAFA privredno društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge
Skraćeni naziv:
ŠKAFA d.o.o.
Adresa i mjesto:
Rakovička cesta 120, 71210 Ilidža
Osnovna djelatnost:
Trgovina na veliko i malo
Pravni oblik:
Društvo s ograničenom odgovornošću
Direktor:
Karalić Fahrudin
Telefon:
++387 33 691 515; 00387 33 691 516
Telefaks:
++387 33 691 517
E-mail:
Web adresa:
Godina osnivanja:
2001.
 • Žiro račun:
  Banka:
1940023255301182
ProCredit Banka
 • Žiro račun:
  Banka:
3383202266117889
UniCredit Banka
 • Žiro račun:
  Banka:
1610000078550029
Raiffeisen Banka
 • Žiro račun:
  Banka:
1410010000532598
BBI Banka